Proiecte

Obiectivul general al Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii” este de a contribui la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin implicarea reprezentanților societății civile, mediului de afaceri, mass-media, și altor părți interesate în proiecte comune de dezvoltare. De la lansarea programului în anul 2009 au fost realizate peste 200 de proiecte care au avut drept rezultat îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea locurilor de muncă, a noilor tipuri de servicii sociale, ș. a. Cooperarea s-a axat pe renovarea instituțiilor sociale, consolidarea capacităților, dezvoltarea mediului de afaceri. Scopul de bază al fiecărui proiect a fost de a consolida încrederea între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru.