08.10.2019
14

Prevenirea îmbolnăvirii cu HIV în rândul tinerilor din stânga Nistrului

Sector: Sănătate

Implementat de: NGO AIDS Foundation East-West (AEFW)

Parteneri: Centrul Informațional “Healthy future”; Centrul SIDA Tiraspol

Durata: August 2009 – Februarie 2010

Buget: 90 000 EURO

Statut: Completat

Obiective: Să contribuie la reducerea incidenței cu HIV/SIDA printre tineri în stânga Nistrului prin implicarea lor în activități de prevenire și prin stabilirea legăturilor cu tineri din alte țări în lupta cu răspândirea HIV.

Să implice tinerii de pe ambele maluri în implementarea campaniei de comunicare ”Dance4Life”, care este în corespundere cu principiile și activitățile descirse îm Cadrul de Comunicare Stategică în domeniul HIV/SIDA/BCS adoptat în Moldova în 2005.

Beneficiari: Tinerii de pe malul stâng al Nistrului; mass-media de pe malul stâng al Nistrului.

Rezultate: O cercetare pre- și post-campanie a fost realizată în Tiraspol, Bender, Slobozia, Rîbnița și Dubăsari.

Cea mai mare realizare a proiectului, după cum arată rezultatele cercetării, este majorarea nivelului de cunoaștere a tinerilor în ceea ce privește căile de transmitere a HIV și a metodelor de prevenire, în timp ce volumul concepțiilor greșite despre HIV a scăzut de 3 ori.

Trei echipe dance4life au fost create în cadrul proiectului.

140 de prezentări și workshopuri au fost organizate.

Două evenimente sociale care au promovat mesaje de prevenire a HIV au avut loc.

Au fost organizate două evenimente pentru schimb de experiență între cei mai activi voluntari în prevenirea HIV de pe ambele maluri ale Nistrulu.

A fost organizat un eveniment anual pentru a decora cei mai activi voluntari în prevenirea HIV.