About us

European Union Confidence Building Measures Programme

The European Union is since 2009 involved in Confidence Building Measures  (EU CBM) in the Republic of Moldova.

This programme is a European Union original initiative. The current programme is based on a European Union Decision adopted in 2018.

This programme is based on the signed Association agreement between the European Union and the Republic of Moldova where partners “recognize the importance of the commitment of the Republic of Moldova to a viable settlement of the Transnistrian conflict, and the EU’s commitment to support post-conflict rehabilitation”, where they reiterate “their commitment to a sustainable solution to the Transnistrian issue, in full respect of the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Moldova, as well as to facilitating jointly post-conflict rehabilitation”.

European Union Confidence Building Measures Programme phase V

Status:
Active
Duration:
2019 – 2021
Budget:
10.600.000 EURO
Coverage:
Right and left banks of Nistru river, Republic of Moldova
Beneficiaries:
People on both banks of Nistru
Intervention domain :
Inclusive growth
Partners:
Bureau of Reintegration, local authorities, business associations, Chambers of Commerce and Industry, community organisations, statistics specialists, international, national and local NGOs that work in communities on both banks of Nistru

Project description:

The 5th phase of the EU CBM Programme contributes to building confidence between people on both banks of Nistru by supporting their joint projects in the following fields:

1) Development of business and enrepreneurship;
2) Communities development and NGO cooperation within thematic platforms;
3) Conservation of cultural and historic heritage;
4) Media cooperation and production of audiovisual content;

5) Health

 

Objectives:

 • To contribute to the economic and social development of both banks by ensuring equal access to opportunities provided by the Association Agreement and its Deep and Comprehensive Free Trade Area for both banks of the Nistru River;
 • To tackle the growing disparity between both banks (the Transnistrian region and the rest of the country) by supporting local development and CSOs;
 • To continue supporting the sectoral rapprochement in pilot sectors (i.e. culture and others) and to progressively include Transnistria in Moldova-wide development initiatives to limit the development gap between both banks;
 • To support the activities of media from both banks of Nistru River through common media production.

Expected results:

 • Improve living conditions on both banks of the Nistru River by increasing economic opportunities and creating jobs;
 • Develop communities through the increase of capacities of NGOs and LPAs;
 • Strengthen thematic platforms created in the previous stage of the program for the cooperation of NGOs on both sides aiming to reduce disparities;
 • Support culture as a pilot sector to develop and build trust;
 • Improve capacities of media institutions on both sides to produce together attractive, qualitative and professional content for the social economic development of both banks.

 

Ani: Buget:
2019 2,000,000 Euro
2020 5,400,000 Euro
2021 3,200,000 Euro

Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii etapa I

Statut:
Activ
Durată:
2019 – 2021
Buget:
10.694.000 USD
Acoperire:
Malul drept și malul stâng al râului Nistru, Republica Moldova
Beneficiari:
Locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru
Domeniu de intervenție:
Creștere incluzivă
Parteneri:
Biroul de Reintegrare, autoritățile locale, asociații de afaceri, Camerele de Comerț şi Industrie, organizații comunitare, specialiști în domeniul statisticii, ONG-urile internaționale, naționale și locale care activează în comunitățile de pe ambele maluri
Document de proiect:
Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (I)

Descrierea proiectului:

Cea de-a V-a etapă a Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților comune în patru domenii:

 1. Dezvoltarea afacerilor și a antreprenorialului;
 2. Dezvoltarea comunităților și colaborarea ONG-urilor în cadrul platformelor tematice;
 3. Conservarea patrimoniului cultural și istoric;
 4. Elaborarea conținutului media local.

Obiective:

 • Dezvoltarea socială și economică a ambelor maluri ale râului Nistru prin asigurarea accesului echitabil la oportunitățile oferite de Acordul de Asociere (AA) și Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC), dar și la apropierea comunităților de pe ambele maluri;
 • Eliminarea discrepanțelor dintre regiunea transnistreană și celelalte regiuni ale țării prin sprijinirea dezvoltării locale și a ONG-urilor;
 • Apropierea sectoarelor prin proiecte pilot (spre exemplu, cultură). Includerea malului stâng al râului Nistru în inițiativele generale de dezvoltare a Moldovei și diminuarea discrepanțelor de dezvoltare între cele două maluri;
 • Sprijinirea activităților media pe ambele maluri ale râului Nistru pentru a crea produse media comune.

Rezultate scontate:

– Îmbunătățirea condițiilor de viață pe ambele maluri ale râului Nistru prin sporirea oportunităților economice și crearea locurilor de muncă;
– Dezvoltarea comunităților prin sporirea capacităților ONG-urilor și a APL-urilor;
– Dezvoltarea platformele tematice create în etapa precedentă a programului pentru cooperarea ONG-urilor de pe ambele maluri în scopul eliminării disparităților;
– Susținerea culturii ca sector pilot în scopul dezvoltării și consolidării încrederii;
– Îmbunătățirea capacităților instituțiilor media de pe ambele maluri pentru a produce în comun conținut atractiv, calitativ și profesionist în scopul dezvoltării social economice a ambelor maluri.

Ani: Buget:
Uniunea Europeană
2019 2.280.169 USD
2020 5.478.605 USD
2021 2.935.197 USD